Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/28/2021 - Dostawa materiałów biurowych oraz 4 szt. niszczarek w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20.

Data publikacji: 23.09.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
76332,36 zł brutto
Zadanie 2 -
5358,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ doc 908 2021-09-15
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
załącznik nr 2 do SWZ xls 106 2021-09-15
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na pytania do SWZ doc 683 2021-09-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
EP_28_2021_unieważnienie zadania numer 2 doc 619 2021-10-11
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 611 2021-09-28
EP_28_2021_ Informacja z otwarcia ofert doc 623 2021-09-23
EP_28_2021_unieważnienie zadania numer 1 doc 619 2021-09-23
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 103 2021-09-15