Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/28/2021 - Dostawa materiałów biurowych oraz 4 szt. niszczarek w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20.

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów biurowych oraz 4 szt. niszczarek w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20.
EP/28/2021
tryb podstawowy
Dostawy
2021-09-23 09:00:00
2021-09-23 09:00:00
2021-10-22

: 2021-09-15 13:06:03
: Marcinkowska Małgorzata