Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

78/2021 - Dostawa bronchoskopów sztywnych

Data publikacji: 29.10.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
177415,00 zł brutto
Zadanie 2 -
81300,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie pdf 112 2021-10-18
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zmiana ogłoszenia II pdf 41 2021-10-26
Zmiana ogłoszenia pdf 40 2021-10-25
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 48 2021-10-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27 2021-10-18
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 79 2021-10-18
Załacznik nr 1.1.2 - Załącznik do formularza cenowego docx 41 2021-10-18
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy docx 24 2021-10-18
Załącznik nr 1.1.1 - Załącznik do formularza cenowego docx 41 2021-10-18
Załącznik nr 1.2.1 - Załącznik do formularza cenowego docx 40 2021-10-18
Załącznik nr 1.2.2 - Załącznik do formularza cenowego docx 40 2021-10-18
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 96 2021-10-18
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2021-10-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi i II zmiana terminu składania ofert docx 15 2021-10-26
Zapytania i zmiana terminu składania ofert docx 16 2021-10-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22 2021-11-02