Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

78/2021 - Dostawa bronchoskopów sztywnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa bronchoskopów sztywnych
78/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-10-29 11:00:00
2021-10-29 11:15:00
2021-11-27

: 2021-10-18 14:12:44
: Jakimowicz Urszula