Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

03/SZ/2019 - Dostawa systemu ultrasonograficznego (Echo) wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23 2019-07-09
formularz ofertowy - zał. nr 2 docx 20 2019-07-09
jedz zał nr 3 docx 41 2019-07-09
Szczegółowy opis zamówienia docx 28 2019-07-09
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 48 2019-07-09
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 47 2019-07-09
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 14 2019-07-09
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24 2019-07-09
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Modyfika siwz, zmiana terminu składania i otwrcia ofert (03-SZ-2019) doc 92 2019-08-07
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 63 2019-07-26
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja z otwarcia ofert docx 16 2019-08-19
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 16 2019-08-12
ogłoszenie o zamowieniu docx 20 2019-07-09
siwz doc 180 2019-07-09