Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

03/SZ/2019 - Dostawa systemu ultrasonograficznego (Echo) wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu

Informacje o zamówieniu
Dostawa systemu ultrasonograficznego (Echo) wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu
03/SZ/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-08-19 10:00:00
2019-08-19 10:15:00
2019-10-17

: 2019-07-09 10:51:52
: Czaczkowska Renata