Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

45/2019 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Data publikacji: 20.08.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
229683,60 zł brutto
Zadanie 2 -
991440,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie 45-2019 pdf 144 2019-07-08
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ 45-2019 doc 60 2019-07-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-07-08
formularz oferty elektronicznej 45-2019 xls 86 2019-07-08
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-07-08
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-07-08
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-07-08
wzór umowy 45-2019 doc 200 2019-07-08
załącznik 1 do oferty docx 17 2019-07-08
załącznik 2 do oferty docx 17 2019-07-08
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-07-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zmiana ogłoszenia 45-2019 pdf 68 2019-08-13
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (45-2019) doc 60 2019-08-08
45-2019 instrukcja wypełnienia formularza oferty docx 15 2019-07-08