Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

45/2019 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01
45/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-08-20 12:00:00
2019-08-20 12:15:00
2019-10-18

: 2019-07-08 09:44:50
: Harackiewicz Emilia