Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.261.74.2023.MM - Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

Data publikacji: 21.11.2023, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
2275500,00 zł brutto
Zadanie 2 -
184500,00 zł brutto
Zadanie 3 -
123000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 143 2023-10-02
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach 2 (procedura pełna) pdf 67 2023-10-31
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 67 2023-10-24
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71 2023-10-02
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30 2023-10-02
FORMULARZ OFERTY I FORMULARZ CENOWY docx 32 2023-10-02
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 91 2023-10-02
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28 2023-10-02
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 29 2023-10-02
Tabela parametrów technicznych nr 1 docx 144 2023-10-02
Tabela parametrów technicznych nr 2 docx 43 2023-10-02
Tabela parametrów technicznych nr 3 docx 72 2023-10-02
Wzór protokołu odbioru docx 18 2023-10-02
Wzór umowy docx 61 2023-10-02
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ, Powiadomienie o zmianach w SWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 docx 45 2023-10-31
Wyjaśnienie treści SWZ, Powiadomienie o zmianach w SWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 45 2023-10-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 38 2023-11-21