Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.261.74.2023.MM - Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
RK-NZ.261.74.2023.MM
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-11-21 10:00:00
2023-11-21 11:00:00
2024-02-18

: 2023-10-02 12:54:25
: Malicki Marcin