Zamawiający
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
Tel.: 77 4344000
Faks: 4344004
e-mail: ocr@ocr.pl
Adres strony internetowej: www.ocr.pl

PZP-225/13/2018 - Zakup z dostawą, instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - PZP-225_13_2018 pdf 168 2018-11-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ PZP-225_13_2018 pdf 534 2018-11-20
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjasnienia do SIWZ 11_12_2018 pdf 267 2018-12-11
Wyjaśnienia do SIWZ 17_12_2018 pdf 316 2018-12-17
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
odpowiedzi na pytania 23_11_2018 doc 77 2018-11-23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 491 2018-12-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 194 2018-12-28
JEDZ xml 141 2018-11-20
Powiadomienie o unieważnieniu zadań pdf 222 2019-01-14
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZP-225_13_2018 pdf 245 2019-01-14
Załącznik nr 1a - Pakiet nr I doc 1083 2018-11-20
Załącznik nr 1b - Pakiet nr I doc 1027 2018-11-20
Załącznik nr 1c - Pakiet nr I doc 1038 2018-11-20
Załącznik nr 1d - Pakiet nr II doc 980 2018-11-20
Załącznik nr 1d - Pakiet nr II - poprawiony doc 977 2018-12-11
Załącznik nr 1e - Pakiet nr III doc 972 2018-11-20
Załącznik nr 1f - Pakiet IV doc 993 2018-11-20
Załącznik nr 2 - Wymagania dodatkowe wdrożeniowe doc 810 2018-11-20
Załącznik nr 2 - Wymagania wdrożeniowo-konfiguracyjne -poprawiony doc 810 2018-12-17
Załącznik nr 3 - Zestawienie zakupywanego sprzętu doc 850 2018-11-20
Załącznik nr 4 - JEDZ doc 244 2018-11-20
Załącznik nr 5a - wzór umowy Pakiet nr I pdf 432 2018-11-20
Załącznik nr 5b - wzór umowy Pakiet nr II pdf 430 2018-11-20
Załącznik nr 5c - wzór umowy Pakiet nr III pdf 430 2018-11-20
Załącznik nr 5d - wzór umowy Pakiet nr IV pdf 425 2018-11-20
Załącznik nr 6 - formularz oferty doc 858 2018-11-20
Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw doc 78 2018-11-20
Załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności_ braku przynależności do grup doc 80 2018-11-20
załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna RODO doc 74 2018-11-20