Zamawiający
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
Tel.: 77 4344000
Faks: 4344004
e-mail: ocr@ocr.pl
Adres strony internetowej: www.ocr.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń