Zamawiający
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
Tel.: 77 4344000
Faks: 4344004
e-mail: ocr@ocr.pl
Adres strony internetowej: www.ocr.pl

PZP-225/13/2018 - Zakup z dostawą, instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17

Informacje o zamówieniu
Zakup z dostawą, instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17
PZP-225/13/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-12-28 10:00:00
2018-12-28 10:30:00
60 dni

: 2018-11-20 10:10:12
: Gudzikowski Przemysław