Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.08.2021 - Zakup samochodu ciężarowego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 14.12.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

0,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137 2021-11-30
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38 2021-12-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 48 2021-11-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 1813 2021-11-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz oferty docx 43 2021-11-30
Załącznik nr 2 - Wykaz parametrów technicznych docx 46 2021-11-30
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania docx 22 2021-11-30
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postęp docx 17 2021-11-30
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art 117 ust. 4 docx 99 2021-11-30
Załącznik nr 6 - Projekt umowy pdf 837 2021-11-30
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 6 - Projekt umowy - ZMIANA pdf 711 2021-12-06
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na pytania do SWZ pdf 1300 2021-12-06