Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.08.2021 - Zakup samochodu ciężarowego

Informacje o zamówieniu
Zakup samochodu ciężarowego
ZDP-DT.3430.08.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-14 11:00:00
2021-12-14 11:30:00
2022-01-12

: 2021-11-30 10:40:02
: Kocisz Agnieszka