Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

41/2019 - Dostawa szczepionki przeciw grypie
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 19.06.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

8960,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (41-2019) pdf 116 2019-06-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57 2019-06-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
41-2019 formularz oferty xls 68 2019-06-05
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-06-05
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-06-05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-06-05
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-06-05
Załącznik do SIWZ - wzór umowy docx 29 2019-06-05
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-06-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2019-06-19
Instrukcja wypełnienia formularza oferty docx 14 2019-06-05