Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

41/2019 - Dostawa szczepionki przeciw grypie

Informacje o zamówieniu
Dostawa szczepionki przeciw grypie
41/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-06-19 12:00:00
2019-06-19 12:15:00
2019-08-17

: 2019-06-05 09:27:13
: Wasilczyk Iwona