Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.047.2019 - RTG cyfrowy z wyposażeniem
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_047_19_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia pdf 70 2019-09-02
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP 047 2019 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (01) zip 4783 2019-08-05
ZP_047_19_ogł. pdf 114 2019-07-22
ZP_047_19_Otwarcie_podpisTB pdf 370 2019-09-06
ZP_047_19_SIWZ_podpis pdf 5731 2019-07-22
ZP_047_19_zał.1_do_SIWZ_Formularz_oferty_elektronicznej xls 72 2019-07-22
ZP_047_19_zał.2_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamówienia_parametry_graniczne_odcin docx 58 2019-07-22
ZP_047_19_zał.3_do_SIWZ_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków docx 28 2019-07-22
ZP_047_19_zał.4_do_SIWZ_Wykaz_dostaw_usług docx 24 2019-07-22
ZP_047_19_zał.5_do_SIWZ_Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia docx 28 2019-07-22
ZP_047_19_zał.6_do_SIWZ_Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitało docx 29 2019-07-22
ZP_047_19_zał.7_JEDZ zip 86 2019-07-22
ZP_047_19_zał.8_do_SIWZ_wzór_umowy pdf 1243 2019-07-22
ZP_047_2019_wybor_podpisTB pdf 385 2019-09-19
ZP_047_2019_Wyjasnienia_SIWZ(02)_podpisTB2 pdf 996 2019-08-28