Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.047.2019 - RTG cyfrowy z wyposażeniem

Informacje o zamówieniu
RTG cyfrowy z wyposażeniem
ZP.047.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-05 10:00:00
2019-09-05 10:00:00
60 dni

: 2019-07-22 12:06:25
: Pietruszyńska Urszula