Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/04/2023/ - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Data publikacji: 13.02.2023, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
88470,00 zł brutto
Zadanie 2 -
300600,00 zł brutto
Zadanie 3 -
35600,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 60 2023-02-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29 2023-02-03
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27 2023-02-03
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32 2023-02-03
Wykaz dostaw lub usług doc 22 2023-02-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20 2023-02-14
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21 2023-02-14
Formularz cenowy dla zadania 1-3 xlsx 20 2023-02-03
ogłoszenie o zamówieniu pdf 131 2023-02-03
OPZ (2) docx 33 2023-02-03
Oświadczenie docx 27 2023-02-03
umowa ( Wzór) docx 50 2023-02-03
Wzór zlecenia na transport pdf 73 2023-02-03
zadanie nr 1 Formularz ofertowy doc 32 2023-02-03
zadanie nr 2 Formularz ofertowy doc 38 2023-02-03
zadanie nr 3 Formularz ofertowy doc 33 2023-02-03
Zestawienie miesięczne - wzór xlsx 18 2023-02-03