Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/04/2023/ - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
ZP/TP/04/2023/
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-02-13 10:30:00
2023-02-13 11:00:00
2023-03-14

: 2023-02-03 11:50:08
: Budzik Sylwia