Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP 003/2019 - Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP 003 2019 SIWZ pdf 10197 2019-01-29
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 52 2019-01-29
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 231 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia doc 157 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 32 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 32 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 32 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 6 do SIWZ Wykaz próbek składanych na wezwanie xls 36 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 7 do SIWZ Wzór umowy depozyt z dzierżawą doc 212 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 7a do SIWZ Wzór umowy depozytowej doc 177 2019-01-29
ZP 003 2019 Zał Nr 7b do SIWZ Wzór umowy na dostawy doc 131 2019-01-29
ZP 003 2019 Załacznik Nr 3 do SIWZ JEDZ zip 82 2019-01-29
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP 003 2019 Wyjaśnienie i zmiana tre sci SIWZ 1 pdf 1587 2019-02-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP 003 2019 Informacja z otwarcia ofert pdf 669 2019-03-08
ZP 003 2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu pdf 425 2019-04-15
ZP 003 2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 235 2019-01-29