Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP 003/2019 - Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych
ZP 003/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-03-05 10:30:00
2019-03-05 11:00:00
60 dni

: 2019-01-29 12:43:37
: Ługowska Bożena