Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

15/SZ/2019 - Dostawa implantów do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku

Data publikacji: 22.10.2019, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
586440,00 zł brutto
Zadanie 2 -
584398,80 zł brutto
Zadanie 3 -
185999,76 zł brutto
Zadanie 4 -
39960,00 zł brutto
Zadanie 5 -
117244,80 zł brutto
Zadanie 6 -
98820,00 zł brutto
Zadanie 7 -
26859,60 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68 2019-09-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
formularz ofertowy docx 20 2019-09-16
grupa kapitałowa docx 14 2019-09-16
Jedz docx 38 2019-09-16
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 14 2019-09-16
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 docx 14 2019-09-16
Szczegółowy opis zamówienia docx 24 2019-09-16
wzór umowy dostawy Zał. 5 docx 28 2019-09-16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 26 2019-09-16
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
odpowiedzi na pytania doc 45 2019-10-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 46 2019-11-22
informacja z otwarcia ofert doc 41 2019-10-22
ogloszenie o zamowieniu docx 26 2019-09-16