Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

15/SZ/2019 - Dostawa implantów do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa implantów do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku
15/SZ/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-22 10:00:00
2019-10-22 10:15:00
2019-12-20

: 2019-09-16 11:20:12
: Czaczkowska Renata