Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

3/ZP/2023 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 15.12.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

5871250,15 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 134 2023-11-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 73 2023-11-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja projektowa cz. 2 zip 2742 2023-11-30
Dokumentacja projektowa cz. 3 zip 122 2023-11-30
Dokumentacja projektowa cz. 5 zip 31226 2023-11-30
Dokumentacja projektowa cz. 6 zip 114123 2023-11-30
Dokumentacja projektowa cz. 7 zip 28687 2023-11-30
Dokumentacja projektowa cz. 8 zip 29206 2023-11-30
Dokumentacja projektowa cz. 8.1 zip 104419 2023-11-30
Dokumentacja projektowa cz.1 zip 22366 2023-11-30
Dokumentacja projektowa i STWIORB cz. 4 zip 82682 2023-11-30
Formularz oferty doc 62 2023-11-30
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 479 2023-11-30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36 2023-11-30
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 33 2023-11-30
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24 2023-11-30
Projekt umowy doc 199 2023-11-30
Wykaz osób doc 47 2023-11-30
Wykaz robót budowlanych doc 36 2023-11-30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24 2023-11-30
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 doc 23 2023-12-11
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ nr 10 doc 26 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 11 doc 24 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 doc 24 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 doc 28 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 doc 25 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 doc 24 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 7 doc 24 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 8 doc 23 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 9 doc 25 2023-12-12
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 24 2023-12-08
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 24 2023-12-07
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku potępowania pdf 78 2024-02-16
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19 2023-12-15
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2023-12-15
Decyzja pozwolenia na budowę WIERZCHOSŁAWICE pdf 275 2023-12-12
Załączniki do odpowedzi nr 4 zip 13974 2023-12-12
Obowiązujący Formularz oferty doc 63 2023-12-11