Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

3/ZP/2023 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice

Informacje o zamówieniu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice
3/ZP/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-12-15 09:00:00
2023-12-15 09:30:00
2024-01-13

: 2023-11-30 14:47:36
: Topór Anna