Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.2.2020 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek."
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 02.03.2020, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

4638977,57 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu TED pdf 133 2020-01-24
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 79 2020-01-24
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
00-Opis przedmiotu zamówienia_17_01_2020 doc 173 2020-01-24
01 - Załącznik nr 1 do OPZ pdf 13046 2020-01-24
01b - rozstrzygniecie_nadzorcze_do załącznika nr 1 pdf 947 2020-01-24
01c - uchwala 40_15 pdf 1304 2020-01-24
01d - wyrok sadu pdf 18039 2020-01-24
02-Załącznik nr 2 do OPZ doc 187 2020-01-24
03-Załącznik nr 3 do OPZ doc 27 2020-01-24
04-Załącznik nr 4 do OPZ doc 25 2020-01-24
05-Załącznik nr 5 do OPZ doc 119 2020-01-24
06-Załącznik nr 6 do OPZ doc 31 2020-01-24
07-Załącznik nr 7 do OPZ doc 31 2020-01-24
08-Załącznik nr 8 do OPZ doc 45 2020-01-24
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26 2020-01-24
DOŚW-ZAWODOWE doc 32 2020-01-24
FORMULARZ CENOWY doc 41 2020-01-24
FORMULARZ OFERTY doc 56 2020-01-24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73 2020-01-24
Oswiadczenie_o_instalacjach doc 34 2020-01-24
POTENCJAŁ TECHN. doc 38 2020-01-24
Projekt umowy odpady_17_01_2020 doc 164 2020-01-24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-01-24
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
FORMULARZ OFERTY poprawiony doc 56 2020-02-24
Jednolity europejski dokument zamówienia - poprawiony docx 77 2020-02-24
Powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 684 2020-02-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o unieważnieniu pdf 2315 2020-03-16
Informacja z otwarcia ofert pdf 433 2020-03-02
Odpowiedź na pytania pdf 1636 2020-02-19