Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.15.2021 - Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 19.08.2021, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

210000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 580 2021-08-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. FORMULARZ OFERTY doc 51 2021-08-03
2. Kosztorys ofertowy xlsx 15 2021-08-03
5. F-WYKAZ OSÓB doc 33 2021-08-03
6. Wykaz robót doc 32 2021-08-03
7. F-Oświadczenie-uprawnienia doc 29 2021-08-03
9. Umowa - projekt droga Sierzchów doc 121 2021-08-03
dokumentacja techniczna zip 7481 2021-08-03
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27 2021-08-03
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2021-08-03
Przedmiar Sierzchów pdf 117 2021-08-03
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2021-08-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wykonaniu umowy pdf 55 2021-10-20
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 25 2021-08-27
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2021-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120 2021-08-03