Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.15.2021 - Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów.

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w m. Sierzchów.
Zp.In.271.15.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-19 09:45:00
2021-08-19 10:00:00
2021-09-17

: 2021-08-03 11:21:27
: Woźniak Wojciech