Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Kc-zp.272-5/23 - Rozbudowa Laboratorium Geoenergetyki AGH - Innowacyjne otworowe wymienniki ciepła oraz dublet geotermalny na polu badawczym B Laboratorium Geoenergetyki AGH - Kc-zp.272-5/23
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 02.03.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

335144,90 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125 2023-01-12
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ docx 88 2023-01-12
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wzór formularza oferty doc 29 2023-01-12
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 27 2023-01-12
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 23 2023-01-12
Wzór umowy docx 39 2023-01-12
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby docx 27 2023-01-12
Załącznik 8 - Schemat instalacji docx 976 2023-01-12
Załącznik 9 - Schemat pokrywy docx 42 2023-01-12
Załącznik nr 2a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby doc 48 2023-01-12
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 169 2023-02-21
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ doc 138 2023-02-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 134 2023-03-02
Informacja z otwarcia ofert doc 34 2023-03-02
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 pdf 35 2023-02-27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 6 doc 135 2023-02-27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 5 doc 135 2023-02-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 pdf 37 2023-02-15
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 4 doc 135 2023-02-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 pdf 37 2023-02-08
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 doc 135 2023-02-08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 37 2023-02-02
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 135 2023-02-02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37 2023-01-25
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 135 2023-01-25