Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Kc-zp.272-5/23 - Rozbudowa Laboratorium Geoenergetyki AGH - Innowacyjne otworowe wymienniki ciepła oraz dublet geotermalny na polu badawczym B Laboratorium Geoenergetyki AGH - Kc-zp.272-5/23

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa Laboratorium Geoenergetyki AGH - Innowacyjne otworowe wymienniki ciepła oraz dublet geotermalny na polu badawczym B Laboratorium Geoenergetyki AGH - Kc-zp.272-5/23
Kc-zp.272-5/23
Tryb podstawowy
Usługi
2023-02-03 09:00:00
2023-02-03 10:00:00
2023-03-04

: 2023-01-12 13:45:28
: Długoń Michał