Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

93/2022 - Usługa przeglądu i naprawy zasilaczy awaryjnych UPS na okres 12 miesięcy

Data publikacji: 18.10.2022, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
51895,72 zł brutto
Zadanie 2 -
235304,28 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2022 ogłoszenie pdf 130 2022-09-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2022 SWZ docx 56 2022-09-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2022 Formularz oferty elektronicznej docx 31 2022-09-21
93-2022 Opis przedmiotu zamówienia docx 19 2022-09-21
93-2022 Sposób przeprowadzania usługi docx 15 2022-09-21
93-2022 wzór umowy doc 208 2022-09-21
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2022-09-21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2022-09-21
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) doc 29 2022-09-21
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31 2022-09-21
Oświadczenie Wykonawcy dotyczącego aktualności informacji docx 25 2022-09-21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2022-09-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2022 informacja z otwarcia ofert docx 22 2022-10-18