Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-12/21/27 - PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 25.05.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

477512,05 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 137 2021-05-14
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
specyfikacja warunków zamówienia doc 402 2021-05-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 22 2021-05-14
2_ załącznik OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW docx 17 2021-05-14
3_ załącznik OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA docx 16 2021-05-14
4_załącznik WYKAZ OSÓB docx 13 2021-05-14
5_ załącznik WYKAZ USŁUG docx 13 2021-05-14
6_ załącznik PFU zip 7489 2021-05-14
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia_2 pdf 69 2021-05-21
wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia pdf 81 2021-05-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja o wyborze oferty pdf 152 2021-11-19
informacja o wyborze oferty pdf 98 2021-10-27
wybór oferty po wyroku KIO pdf 197 2021-08-26
informacja o wyborze oferty pdf 63 2021-06-17
unieważnienie czynności wyboru oferty pdf 61 2021-06-17
informacja o wyborze oferty pdf 60 2021-06-16
INFORMACJA O KWOCIE pdf 34 2021-05-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 59 2021-05-25