Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-12/21/27 - PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Informacje o zamówieniu
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
PN-12/21/27
Tryb podstawowy
Usługi
2021-05-25 09:00:00
2021-05-25 09:30:00
2021-06-23

: 2021-05-14 13:53:39
: Kisiel Iwona