Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/18/2021 - Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacynego Szpitala Wolskiego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 06.08.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

201096,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
unieważnienie pdf 283 2021-10-06
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 642 2021-09-22
informacja z otwarcia ofert pdf 319 2021-08-06
EP_18_2021_Odpowiedzi na pytania doc 157 2021-08-03
2021_BZP 00130670_01 ogłoszenie o zamówieniu pdf 87 2021-07-29
SWZ_EP 18 FARTUCHY doc 587 2021-07-29
Załacznik nr 2 do SWZ xls 29 2021-07-29