Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/18/2021 - Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacynego Szpitala Wolskiego

Informacje o zamówieniu
Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacynego Szpitala Wolskiego
EP/18/2021
tryb podstawowy
Dostawy
2021-08-06 08:00:00
2021-08-06 08:30:00
2021-09-04

: 2021-07-29 11:36:17
: Leoniak Marta