Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

120/2020 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDB na okres 36 miesięcy

Data publikacji: 27.01.2021, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
424892,70 zł brutto
Zadanie 2 -
247568,40 zł brutto
Zadanie 3 -
85064,40 zł brutto
Zadanie 4 -
152603,04 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 120-2020 pdf 145 2020-12-22
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ docx 66 2020-12-22
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-12-22
Formularz oferty 120-2020 doc 311 2020-12-22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-12-22
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-12-22
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-12-22
Wzór umowy 120-2020 docx 54 2020-12-22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-12-22
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 120-2020 docx 23 2021-01-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 120-2020 pdf 67 2021-01-25
120-2020 pytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert docx 24 2021-01-20
120-2020 pytania docx 24 2021-01-13