Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

120/2020 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDB na okres 36 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDB na okres 36 miesięcy
120/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-27 12:00:00
2021-01-27 12:30:00
2021-03-27

: 2020-12-22 14:34:13
: Wasilczyk Iwona