Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.037.Zp.2022 - Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku"

Data publikacji: 14.11.2022, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
2368000,45 zł brutto
Zadanie 2 -
1418690,04 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
OGŁOSZENIE DUUE NR 2022 S192 542874 O ZAMÓWIENIU pdf 141 2022-10-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WDROŻENIE E-USŁUG pdf 3063 2022-10-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
OGŁOSZENIE DUUE NR 2022 S229 660031O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pdf 113 2022-11-30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pdf 673 2022-11-23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ pdf 579 2022-11-15
OGŁOSZENIE DUUE NR 2022 S 215-617366 OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORM pdf 68 2022-11-08
POWIADOMIENIE III O ZMIANACH SWZ - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATY pdf 723 2022-11-08
SWZ (PO MODYFIKACJI III) MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WD docx 548 2022-11-08
SWZ (PO MODYFIKACJI III) MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WD pdf 3067 2022-11-08
WYJAŚNIENIA III TREŚCI SWZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I pdf 692 2022-11-08
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TEL pdf 659 2022-11-03
POWIADOMIENIE II O ZMIANACH SWZ - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYC pdf 708 2022-10-31
SWZ (PO MODYFIKACJI II) MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WDR docx 562 2022-10-31
SWZ (PO MODYFIKACJI II) MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WDR pdf 3066 2022-10-31
WYJAŚNIENIA II TREŚCI SWZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I W pdf 736 2022-10-31
POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZN pdf 978 2022-10-28
SWZ (PO MODYFIKACJI) MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WDROŻE pdf 3062 2022-10-28
SWZ (PO MODYFIKACJI) MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WDROŻE docx 559 2022-10-28
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WDRO pdf 1161 2022-10-28
SWZ. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I WDROŻENIE E-USŁUG docx 561 2022-10-05
Załącznik nr 3 JEDZ zip 84 2022-10-05