Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.037.Zp.2022 - Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku"

Informacje o zamówieniu
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku"
Z.II.260.037.Zp.2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-11-14 10:30:00
2022-11-14 11:00:00
2023-02-11

: 2022-10-05 09:28:44
: Tabor Piotr