Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
Z.II.260.002.Zp.2023 Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku" 24.02.2023
10:30:00
Z.II.260.010.Zp.2023 Dostawa materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 24.02.2023
09:00:00
Z.II.260.008.Zp.2023 Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mleka i produktów mleczarskich oraz mięsa, wędlin i drobiu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 07.02.2023
09:00:00
Z.II.260.004.Zp.2023 Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 27.01.2023
09:00:00
Z.II.260.001.Zp.2023 Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 17.01.2023
09:00:00
Z.II.260.045.Zp.2022 Dostawa endoprotez i wyrobów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 09.12.2022
09:00:00
Z.II.260.044.ZP.2022 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 02.12.2022
10:30:00
Z.II.260.037.Zp.2022 Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku" 14.11.2022
10:30:00
Z.II.260.043.Zp.2022 Dostawa, montaż i uruchomienie endoskopów: dwóch wideokolonoskopów, dwóch wideogastroskopów, dwóch napędów ortopedycznego o dużej mocy z osprzętem i diatermii do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku 28.10.2022
12:00:00
Z.II.260.042.Zp.2022 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG dwugłowicowego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ 28.10.2022
10:30:00
Poprzednie Następne