Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.139.2022.RM - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 17.11.2022, godz. 11:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

30000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9.11.2022 pdf 151 2022-11-09
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ Park Kieszonkowy ZP.271.1.139.2022-sig pdf 930 2022-11-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. Warunki MWiK Park Kieszonkowy przyłącz pdf 558 2022-11-09
2. Warunki Straż Miejska monitoring Park Kieszonkowy pdf 293 2022-11-09
3. OSR warunki pdf 979 2022-11-09
5. warunki Energetyk Miejski pdf 641 2022-11-09
6. wypis i wyrys pdf 10455 2022-11-09
7. MAPA TERENU pdf 917 2022-11-09
formularz oferty oraz załączniki w wersji edytowalnej doc 179 2022-11-09
Kodeks estetyzacji miasta zip 2019 2022-11-09
OPZ Park Kieszonkowy pdf 691 2022-11-09
PPU Park Kieszonkowy pdf 667 2022-11-09
WYTYCZNE DLA PROJEKT.OŚWIETL.ULICZNEGO pdf 1877 2022-11-09
WYTYCZNE DLA ZIELENI_04.02.2021 pdf 7470 2022-11-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.139.2022-sig pdf 313 2022-11-17