Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-10/20 - Dostawa leków do programów terapeutycznych

Data publikacji: 20.03.2020, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
231000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
18700,00 zł brutto
Zadanie 3 -
99700,00 zł brutto
Zadanie 4 -
31500,00 zł brutto
Zadanie 5 -
332200,00 zł brutto
Zadanie 6 -
20250,00 zł brutto
Zadanie 7 -
56500,00 zł brutto
Zadanie 8 -
632600,00 zł brutto
Zadanie 9 -
292000,00 zł brutto
Zadanie 10 -
5500,00 zł brutto
Zadanie 11 -
589500,00 zł brutto
Zadanie 12 -
19000,00 zł brutto
Zadanie 13 -
221000,00 zł brutto
Zadanie 14 -
267500,00 zł brutto
Zadanie 15 -
225800,00 zł brutto
Zadanie 16 -
68600,00 zł brutto
Zadanie 17 -
24600,00 zł brutto
Zadanie 18 -
191000,00 zł brutto
Zadanie 19 -
117300,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2020-OJS048-113025-pl pdf 368 2020-03-09
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71 2020-03-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34 2020-03-09
instrukcja do opisu przedmiotu zamówienia xlsx 10 2020-03-09
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76 2020-03-09
umowa lekido prog. lekowych docx 26 2020-03-09
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24 2020-03-09
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 243 2020-03-09
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjasnienia l.p.l. docx 72 2020-03-13
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 61 2020-03-23