Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
SZP.215-37/22 Przebudowa II piętra - strona lewa Budynku "B" na Oddział Reumatologiczny 26.09.2022
10:00:00
SZP.215-32/22 Wymiana windy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu- bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów Województwa Łódzkiego 16.09.2022
10:00:00
SZP.215-7/22 Modernizacja, przebudowa i doposażenie Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu 25.03.2022
10:00:00
SZP.215-6/22 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu 18.03.2022
10:00:00
SZP.215-2/22 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu 11.02.2022
10:00:00
SZP.215-22/21 Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w obiektach szpitalnych położonych w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 oraz w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3 20.08.2021
10:00:00
SZP.215-11/21 Wykonanie separatki i łazienki na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie 16.04.2021
10:00:00
SZP.215-49/20 Budowa przyłącza wodociągowego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Rafałówce 14.01.2021
10:00:00
SZP.215- 31/20 Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 21.07.2020
10:00:00
SZP.215-27/20 Remont łazienek w Oddziale Kardiologii i wymiana wykładzin w oddziale Chorób Wewnętrznych 22.06.2020
10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
SZP.271.2.23 Dostawa asortymentu do diagnostyki laboratoryjnej 13.01.2023
10:00:00
SZP.215-56/22 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i alergicznych wraz z dzierżawą aparatów 16.12.2022
10:00:00
SZP.215-39/22 Dostawa środków dezynfekcyjnych 16.12.2022
10:00:00
SZP.215-45/22 Dostawa implantów i akcesoriów neurochirurgicznych 15.12.2022
10:00:00
SZP.215-53/22 Dostawa artykułów mleczarskich 08.12.2022
10:00:00
SZP.215-44/22 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów 01.12.2022
10:00:00
SZP.215-55/22 Doposażenie SOR-u w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu 25.11.2022
10:00:00
SZP.215-54/22 Wyposażenie Oddziału Otorynolaryngologicznego 10.11.2022
10:00:00
SZP.215-52/22 Dostawa pieczywa II 04.11.2022
10:00:00
SZP.215-46/22 Dostawa bielizny operacyjnej i jednorazowej 04.11.2022
10:00:00
Poprzednie Następne