Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-10/20 - Dostawa leków do programów terapeutycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków do programów terapeutycznych
SZP.215-10/20
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-20 10:00:00
2020-03-20 10:15:00
2020-05-18

: 2020-03-09 11:59:28
: Janczak Elżbieta