Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
SZP.271.20.2023 Dostawa narzędzi chirurgicznych 31.03.2023
10:00:00
SZP.271.22.2023 Dostawa mikroskopu z torem wizyjnym i dostawa Lampy szczelinowej 24.03.2023
10:00:00
Usługi