Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/WR-01/2021 - Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad systemem AMMS - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 22.09.2021, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

516600,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zaproszenie do negocjacji - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 42 2021-09-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27 2021-09-17
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania _10.11.2021r. pdf 67 2021-11-10