Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/WR-01/2021 - Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad systemem AMMS - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI.

Informacje o zamówieniu
Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad systemem AMMS - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI.
ZP/WR-01/2021
Zamówienie z wolnej ręki
Usługi
2021-09-22 10:30:00
2021-09-22 10:35:00
2021-10-21

: 2021-09-16 13:07:40
: Sułkowski Tomasz