Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.2.2021 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główczyn - Antonin - Chojno

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główczyn - Antonin - Chojno
IOS.271.2.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-10 10:00:00
2021-08-10 10:15:00
2021-09-08

: 2021-07-20 09:15:16
: Sowa Grażyna